Medicínske centrum Kubačova

ul. Kubačova 19, 831 06 Bratislava

www.medicinskecentrum-kubacova.sk

  

Ambulancia praktického lekára pre dospelých
MUDr. Makovníková Marta, MEDMAK, s.r.o., tel.č.: 02/44 88 93 29

 
P:  07,00 - 11,45 hod 
U: 07,00 - 11,45 hod
S: 07,00 - 11,45 hod

Š: 13,00 - 16,15 hod
P: 07,00 - 10,15 hod


Prednostné poskytovanie zdrav. starostlivosti
P: 11,45 - 12,30 hod
U: 11,45 - 12,30 hod
S: 11,45 - 12,30 hod
Š: 16,15 - 17,00 hod
P: 10,15 - 11,00 hod

 

Ambulancia praktického lekára pre dospelých
MUDr. Tisoňová Yvona, MEDITIS, s.r.o., tel.č.: 02/44 88 53 89

 

ordinácia: P: 07,30 -12,30hod,   
                  U:13,00 - 17,00 hod 
                  S: 07,30 - 12,30 hod
                  Š: 07,30 - 12,30 hod

                  P: 07,30 - 11,00 hod 

 

odbery: Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok: 07,00 - 07,30 hod

LPK: Streda: 08,30 - 10,00 hod

Na objednanie bez čakania: posledná polhodina ordinačnej doby každý deň je určená na prednostné vyšetrenie pacienta za poplatok.

 
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
MUDr. Kostková Marta, ELMA Medical, s.r.o., tel.č.: 02/44 88 56 45

P: 13,00 - 17,00 hod
U: 07,00 - 12,30 hod
S: 07,00 - 12,30 hod

Š: 13,00 - 16,00 hod
P: 07,00 - 11,00 hod


 

Urologická ambulancia
MUDr. Kopečný Marián, tel.č.: 0905/926 690 

objednávanie pacientov na tel.č.: 0902/215 205
P: 07,30 - 11,00 hod
Š: 07,30 - 11,00 hod 

 

 

Dermatovenerologická ambulancia
MUDr. Chudíková Jana, tel.č.: 0903/244 714 

objednávanie pacientov na tel.č.: 0903/244 714
P: 07,45 - 11,30 hod
Š: 08,00 - 12,00 hod

 

 Psychiatrická ambulancia

MUDr. Kováčová Ivana, tel.č.:  02/44884988

P: 10,00 -16,00 hod

U: 08,00 - 14,00 hod

S: 08,00 - 14,00 hod

Š: 08,00 - 14,00 hod

P: 08,00 - 14,00 hod

 

Očná ambulancia

MUDr. Hlubinová Eva, 02/44871237

P: 08,00 - 12,00 hod

U: 11,00 - 17,00 hod

S: 09,00 - 12,00 hod

Š: 08,00 - 12,00 hod

P: 08,00 - 12,00 hod


Lekáreň Kubačova a zdravotnícke pomôcky
02/446 306 45, 0910/942 111

P: 07,30 – 18,00 hod
U: 07,30 – 18,00 hod
S: 07,30 – 18,00 hod
Š: 07,30 – 18,00 hod
P: 07,30 – 18,00 hod
S: 08,00 – 12,00 hod